PADI Self-Reliant specialty – omatoiminen sukeltaja

Omatoiminen sukeltaja suunnittelee itsenäisesti sukelluksen ja selviytyy ongelmatilanteista – yksin tai parin kanssa. Parin kanssa sukellus on aina ensisijaista, mutta kuvaajat, matkailijat ja ammattisukeltajat voivat joskus joutua turvautumaan omaa osaamiseensa olosuhteiden tai tehtävään liittyvän keskittymisen takia. Omatoiminen sukeltaja on myös taitava pari, sillä hän pystyy ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti.

Kurssin aloitusvaatimukset

  • Ennakkovaatimuksena kurssille osallistumiseen on PADI Advanced Open Water Diver -luokitus tai vastaava luokitus muilta sukellusorganisaatioilta
  • Vähintään 100 kirjattua sukellusta
  • Vähintään 18-vuoden ikä
  • Sukellustaitojen arviointi voidaan vaatia

 

Kurssi pitää sisällään

Teoriaa itsenäisesti sukeltamisesta, kahdennettujen varusteiden tarpeellisuudesta ja mitä omatoimisesti sukeltavalla pitää olla matkassa mukana. Sukelluksen suunnittelu, ilman riittävyyden hallinta ja ongelmatilanteiden omatoiminen ratkaisu ovat kurssin osaamisen ydintä.

Kolmen sukelluksen vaatimukset ovat varusteiden kanssa uinti, ilman kulutuksen laskenta (SAC), pintapoijun laukaisu, kahdennetun ilmanlähteen käyttö, maskiton uinti, navigointiharjoitus ja simuloitu ilma loppu – hätätilanne.

Kurssin jälkeen

Olet saanut kuvan parisukeltamisen tärkeydestä ja omatoimisen sukeltamisen ideologiasta ja vastuista. Olet oppinut riskien ja ongelmatilanteiden hallinnan tekniikoita ja tunnet omatoimisen yksisukeltamisen kahdennetut varusteet. Olet kehittänyt omatoimisen sukeltajan taitoja mm. sukelluksen suunnittelun ja kaasujen riittävyyden laskennassa.

Olet siis parempi ratkaisemaan ongelmatilanteita sukeltaessasi parin kanssa tai yksin. Osaat tehdä päätöksiä ongelmatilanteissa sukeltaessasi yksin.

Hinta 280 €