Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste:

REKISTERIN PITÄJÄ:

DiveHard / JANTRAD OY (1441617-0)
Pispalan valtatie 73B, 33250 Tampere

REKISTERIN NIMI

JANTRAD OY:n asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Palautelomakkeella tai muilla verkkokaupan sivuilla olevilla erillisillä tilauslomakkeilla ilmoittamasi tiedot talletetaan divehard-nettikaupan ylläpitämään asiakasrekisteriin. asiakasrekisteriä käytetään olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterin tietoja käytetään divehard.fi:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Voit antaa palautetta palautelomakkeella myös anonyymisti.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisteriin talletetaan ainoastaan palautelomakkeella tai erillisellä tilauslomakkeella ilmoittamasi tiedot. Palautelomake sisältää seuraavat henkilötiedot: nimi, sähköpostiosoite ja mahdollisesti puhelinnumero. Muut tilauslomakkeet sisältävät seuraavat henkilötiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Emme säilytä rekisterissämme vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ainoastaan palaute- ja tilauslomakkeiden kautta eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä

REKISTERIN SUOJAUS

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavalla osoitteella:

JANTRAD OY ​​​​​​​/ DiveHard
Pispalan valtatie 73B, 33250 Tampere